Spar tusenvis ved å velge riktig borettslagsforsikring

Styret i borettslaget bør alltid vurdere hva de trenger av forsikring. Riktig borettslagsforsikring er avhengig av mange faktorer. I mange tilfeller tilpasses forsikringen spesielt for ditt borettslag. Det er derfor viktig å vurdere hva du vil ha dekning for, og eventuelle egenandeler. Dersom man ber om forsikring for noe som ikke er nødvendig, kan dette være fordyrende for forsikringen. For å få riktig borettslagsforsikring er det også lurt å undersøke flere steder slik at dere får det beste tilbudet for det dere trenger dekning for. Noen forsikringsselskaper kan være villig til å tilpasse dekningen til deres behov mer bedre enn andre, og da kan det raskt bli tusenvis å spare. Forsikring for borettslag koster i utgangspunktet en del, og da vil en liten endring kunne ha en innvirkning på et større kronebeløp for forsikringspremien.

Men når dere vurderer hvilken forsikring dere skal velge, er det også viktig å vurdere hva slags bistand dere får ved skadesaker. Styrets innvalgte medlemmer er vanligvis engasjerte vanlige mennesker som ikke nødvendigvis kan alt om å drive et borettslag. Da er det viktig at styret får den hjelpen de trenger for å gjennomføre forsikringssaker.

Bygningsskader og egenandel

Den viktigste dekningen man må ha på riktig borettslagsforsikring er forsikring på bygningsmassen. Man bør da gjøre seg godt kjent med hvor mye egenandelen er, slik at man ikke får noen overraskelser når man må melde inn en skadesak. For de som har sittet i et borettslagsstyre, vet man at det alltid vil bli noen skadesaker. Dette vil selvfølgelig variere om borettslaget er en blokk, eller om det for eksempel er enkeltstående rekkehus. Hvis det er et gammelt borettslag, så har man en ide om hvor ofte man kan forvente slike saker. Det kan også variere med riktig utførte håndverksjobber når man for eksempel har bygget bad. To av de vanligste skadene man kan oppleve i blokker, er for eksempel vannskader på grunn av feil på rørsystemer, eller uhell. En annen kan være branntilløp av forskjellige varianter. Eksempler kan være alt fra at en gassgrill tar fyr på en balkong, til en fettbrann på en komfyr i kjøkkenet til en leilighet.

Rettslig ansvar

Styrearbeid kan være vanskelig. Det er ikke alltid det er så lett å finne klare lover og regler for alle avgjørelser man må fatte, og noen ganger kan det være man må vurdere en sak i forhold til skjønn. I ytterste konsekvens, så kan man bli rettslig ansvarlig for avgjørelser som blir fattet. Da er det viktig å ha en forsikring som dekker rettslig hjelp om det er nødvendig. Dette er en situasjon ytterst få kommer borti, men det er lurt å være dekket i tilfelle man trenger juridisk hjelp for å bevise at man gjorde så godt man kunne.

Ikke dekning for mer enn nødvendig

For å spare unødvendige utgifter på riktig borettslagsforsikring, så er det viktig å gå nøye gjennom hva man trenger av dekning. Noe kan for noen være helt irrelevant, og om man har dekning for noe som er helt unødvendig, så kan det være med på å øke kostnaden. Men husk også at egenandeler må være overkommelige. Det er stor forskjell om en aksjeeier blir pålagt 40000kr for å fikse en vannskade, eller om han eller hun må ut med 5000kr.

Oppfølging av skadesaker

Oppfølging av skadesaker kan også være komplisert. For å redusere skader, kan det hende man trenger at noen kommer inn og vurderer en skade umiddelbart. Da er det en fordel å ha et kontaktnummer til forsikringsselskapet uansett når på døgnet det skjer slik at man kan få inn noen til å redusere skadeomfanget. Av og til må man også ha inn Politi og Brannvesen, og de kan forårsake ytterligere skade som må dekkes for å ta seg inn i leiligheter, stoppe sprinkleranlegg, etc.

Nemi forsikring tilbyr svært konkurransedyktige priser på borettslag, samt meget gode vilkår.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *